Acord Start 2019

Acord parteneriat

ŞCOALA ……………………………….

Str.. ……………………………………...

Tel. ……………………………………...

E-mail …………………………………..

Nr…… din ……………………………..

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 BOTOŞANI

Calea Naţională,nr.75

Tel./Fax0231.513637

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://scoala11bt.ro

Nr. 1065 din 08.04.2019

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, …………………….. între şcolile:

1. Şcoala Gimnazială Nr 11 Botoşani, reprezentată de prof. Eugenia Filip, în calitate de director și profesorii Corina Palade, Mirela Brehuescu, Florica Rotariu, Cristina-Maria Aionițoaei, Mariana Ciobanașu și Eugenia Filip, în calitate de coordonatori ai proiectului START SPRE PERFORMANŢĂ, înscris în CAERI, nr. 3016/09.01.2019, poziția 503.

2. Şcoala/ Liceul…………………………………………………………………………………………………, reprezentat(ă) de prof. ………………………, în calitate de director şi prof. ……………………………………...

…………………………………, în calitate de cadre didactice îndrumătoare ale elevilor participanţi la concurs.

Durata: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2018 – 2019.

Şcoala organizatoare/aplicantul se obligă:

 • să mediatizeze regulamentul concursului și activitățile proiectului educativ;

 • să respecte, în alcătuirea subiectelor, programele școlare în vigoare, curriculum extins;

 • să afişeze modele de subiecte, cu cel puțin 15 zile înaintea desfăşurării concursului;

 • să organizeze concursul, respectând regulamentul;

 • să expedieze diplomele pentru premii și mențiuni, inclusiv școlilor din alte județe, conform rezultatelor finale primite de la școala parteneră;

 • să mediatizeze rezultatele concursului.

icon word downloadŞcoala parteneră se obligă:

  • să selecteze şi să înscrie elevii în concurs până la data limită din regulament;

  • să îndrume elevii în pregătirea pentru concurs;

  • să însoţească elevii în ziua concursului;

  • să asigure cel puțin un profesor asistent și un evaluator pentru fiecare disciplină la care înscrie elevi;

  • să informeze elevii despre rezultatele obţinute.

Școala parteneră din alt județ se obligă :

 • să organizeze în școală activitățile din cadrul proiectului START SPRE PERFORMANȚĂ;

 • să selecteze și să înscrie elevii în concurs până la data limită din regulament;

 • să organizeze concursul, conform regulamentului;

  icon pdf download
 • să afișeze rezultatele parțiale în ziua concursului, iar pe cele finale, până la ora 20, în ziua contestațiilor;

 • să trimită Școlii Gimnaziale Nr. 11 Botoșani rezultatele finale ale concursului, pentru a fi eliberate diplomele elevilor premiați

 • să mediatizeze rezultatele concursului.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.

Prezentul Acord de parteneriat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Director Şcoala Gimnazială Nr 11 Botoşani, Director ................................................

Prof. Eugenia Filip Prof. ..............................................

 

 

a